The Big Day หนังน่าดู Netflix ซีรีส์เข้าใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2021

The Big Day

The Big Day

The Big Day อลังการงานแต่ง หนังน่าดู Netflix ซีรีส์เข้าใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2021 อินเดียเป็นประเทศในทวีปเอเชีย ที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม

The Big Day : อลังการงานแต่ง
รับชมได้วันที่ : 7 เมษายน 2564
เรื่องย่อ : อินเดียเป็นประเทศในทวีปเอเชีย ที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประเพณีเก่าแก่สืบทอดมาอย่างยาวนาน สารคดีเรื่องนี้จะนำเสนอเครื่องกายในพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาว รวมถึงค่านิยมต่างๆ เพื่อให้รู้จักอินเดียในแง่มุมที่เจาะลึกมากขึ้น  ดูหนังออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *