Metaverse

Metaverse คือพื้นที่ดิจิทัล ที่จำลองสภาพแวดล้อมโลกเสมือนจริงให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งผสมผสานเข้ากับ เทคโนโลยีจำลองภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) และ การผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือน (Augmented Reality) โดย Metaverse นั้นเปรียบเสมือนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบสามมิติ ที่อาจมีมากกว่าแว่นตาสามมิติที่ใช้ดูภาพเสมือนจริงธรรมดา แต่จะเป็นการท่องโลกดิจิทัลแบบใหม่ที่ผู้ใช้สามารถสร้างตัวตนแบบ Avatar เพื่อทำกิจกรรมในโลกเสมือนได้ด้วยเช่นกัน

คุณลักษณะของ Metaverse

  • มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
  • Metaverse เกิดขึ้นในเวลาของโลกปัจจุบัน
  • ผู้ใช้งานต่างทำกิจกรรมส่วนตัวได้โดยไม่ต้องข้องเกี่ยวกับผู้เล่นอื่น
  • เป็นจักรวาลที่มีการสร้างกลไลการทำงานได้ด้วยตนเอง
  • มีแพลตฟอร์มที่หลากหลายเชื่อมต่อกัน
  • User-Generated Content

การนำ Metaverse มาประยุกต์ใช้กับการตลาดราวกับโลกความเป็นจริง

ในปัจจุบันได้มีธุรกิจที่สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าโดยผสมผสานเข้ากับโลกเสมือนจริงได้อย่างลงตัว สามารถสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับกลุ่มคนจำนวนมาก และยังสร้างผลตอบรับจำนวนมาก โดยธุรกิจสามารถสร้างโลกใน Metaverse ให้เหมือนกันโลกในชีวิตจริงได้อีกด้วย 

ตัวอย่างเช่น Stella Artois บริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันในสนามระดับพรีเมียม ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า  ZED Run ซึ่งเป็นแพลต์ฟอร์มการแข่งขันม้าออนไลน์ ให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อขายม้าแข่งได้อย่างเสมือนจริง โดยการใช้โทเคน หรือ  NFT (non-fungible token) ในการซื้อขาย ซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการซื้อและขายสินค้าดิจิทัล หรือ Blockchain บนโลกออนไลน์

เรียนรู้และทำความเข้าใจโลกของ Metaverse

เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนจะรู้สึกถึงความน่ารำคาญเมื่อถูกโฆษณาสินค้าบางอย่าง ดังนั้นในโลกของ Metaverse ก็เช่นเดียวกันค่ะ การที่แบรนด์พยายามจะเข้าไปอยู่ในโลกของ Metaverse จึงต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจถึงรูปแบบของ Metaverse เป็นอย่างดี ก่อนที่จะเข้าไปกำหนดแนวทาง หรือ กลยุทธ์ในการทำการตลาดได้ ตัวอย่างเช่นในแพลตฟอร์มของ Roblox แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จโดยส่วนใหญ่จะเป็นเคมเปญที่ร่วมมือกับนักพัฒนาของแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในโลกของ Metaverse เป็นอย่างดี 

เนื่องด้วย Metaverse ยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ จึงไม่ได้มีกฏเกณฑ์ รูปแบบ หรือข้อบังคับที่ตายตัวสำหรับนักการตลาดในโลกของ Metaverse จึงยังต้องอาศัยการทดลอง เพื่อพัฒนากลยุทธ์และเทคนิคในโลกใบใหม่ในรูปแบบเสมือนจริงอย่างเหมาะสมกันต่อไป