อยากจัดสวน มีวิธีการจัดสวนอย่างไร และดูแลสวนอย่างไรบ้าง

อยากจัดสวน

อยากจัดสวน มีวิธีการจัดสวนอย่างไร และดูแลสวนอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการจัดสวน มีลำดับการทำงานเป็นขั้น ๆ บอกเลยต้องไม่พลาดกับบทความนี้ ขั้นตอนการจัดสวน สำรวจพื้นที่ เมื่อจะเริ่มจัดสวน สิ่งแรกที่ควรทำ คือ ทำการสำรวจพื้นที่ที่คุณมี ว่าพื้นที่ของเรามีรูปทรงแบบไหน เป็นรูปทรงเรขาคณิต หรือรูปทรงอิสระ แล้วทำการร่างภาพของพื้นที่ลงบนกระดาษ โดยใช้สัดส่วนคร่าวๆ และอาจจะถ่ายภาพ มุมกว้างของทั่วทั้ง บริเวณเก็บไว้ประกอบการใช้งานด้วย หาจุดเด่นและจุดด้อย เมื่อได้ภาพร่างคร่าว ๆ แล้ว ให้หาจุดเด่นของสวนที่คุณจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับวางโต๊ะและเก้าอี้นั่งเล่น โดยอาจพิจารณาจาก มุมที่เป็นส่วนตัว,มุมที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยที่สุดในบ้าน ฯลฯ ซึ่งถ้ามุมที่มีร่มไม้ใหญ่ช่วยบดบังความร้อนได้จะยิ่งดี เพราะเมื่อจัดสวนเสร็จคุณจะสามารถใช้งาน ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลารอให้ต้นไม้โต และถ้ามุมไหน ที่มองดูแล้ว ไม่ช่วยเสริมส่งให้ สวนสวย อาจจะเป็นซุ้มไม้เก่า หรือต้นไม้ที่โตเกินขนาดแล้วดูไม่สวย ถ้าไม่รื้อออกไปเลย ก็ควรจะทำ การซ่อมแซม หรือตัดแต่งให้เข้ารูปเข้าทรง ก่อนจะเพิ่มเติมอะไรลงไปในสวน แบ่งพื้นที่ใช้งาน พื้นที่ใช้งานในสวนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ พื้นที่นั่งพักผ่อน,ทางเดิน และ พื้นที่ปลูกต้นไม้ พื้นที่นั่งพักผ่อน เป็นจุดที่เด่นที่สุดของสวน จึงควรกำหนดเป็นจุดแรก […]

Continue reading


สถาปนิกคือใคร ? สำคัญอย่างไร?ผู้ช่วยที่ดีที่คอยอำนวยความสะดวก

สถาปนิกคือใคร สถาปนิก คือผู้ทำหน้าที่ในการออกแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการของผู้พักอาศัย และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเพื่อรองรับใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของสมาชิกแต่ละคน แต่มากกว่าการออกแบบ สถาปนิกยังเป็นผู้ช่วยที่ดีที่คอยอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าของบ้านทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ   สถาปนิกสำคัญอย่างไร? 1. สถาปนิกรับฟังความต้องการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของบ้าน สถาปนิกมีบทบาทในการพูดคุย รับฟังความต้องการของสมาชิกในบ้าน เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ความต้องการ แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ออกแบบให้เหมาะสม ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามของรูปทรง มีฟังก์ชันรองรับการใช้งานของสมาชิกอย่างครอบคลุม และให้ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย มีพื้นที่รองรับการพักอาศัยได้อย่างสะดวกสบาย การรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกให้ได้มากที่สุด จะทำให้สถาปนิกเข้าใจความต้องการที่แตกต่าง หรือเข้าใจในจุดพิเศษที่ผู้พักอาศัยต้องการ 2. สถาปนิกแปลงแนวความคิดเป็นแบบบ้านที่ใช้งานได้จริง สถาปนิกให้ความสำคัญกับความต้องการและสร้างแบบบ้านที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ โดยขั้นแรกของการออกแบบสถาปนิกจะทำการร่างเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการ จากนั้นจึงพัฒนาลงรายละเอียดส่วนต่างๆ ให้เห็นภาพตรงกัน และปรับเปลี่ยนจนเจ้าของบ้านพอใจ การออกแบบบ้านไม่ใช่เพียงความสวยงาม แต่มีมุมมองที่สร้างสรรค์เพื่อแบบบ้านที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ผู้พักอาศัยแต่ละคน รวมทั้งยังมีมาตรฐานตามข้อกำหนดกฎหมาย อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงในระยะยาว 3. สถาปินิกเป็นที่ปรึกษา พร้อมแก้ปัญหาในงานก่อสร้าง ในทุกเรื่องของงานสร้างบ้านเพื่อมีปัญหา สถาปนิกในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์การออกแบบและดูแลการสร้างบ้านจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด เป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าของบ้าน โดยเป็นที่ปรึกษาเรื่องการก่อสร้างตั้งแต่สัญญาการก่อสร้าง งบประมาณ การจ่ายเงินสำหรับงานแต่ละงวด ขั้นตอนต่างๆ ของการสร้างบ้าน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างบ้าน และคำแนะนำในการพูดคุยกับทีมทำงานอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น 4. สถาปนิกบริหารงานก่อสร้างอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สถาปนิกซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ […]

Continue reading


An idol in the heart of a person who exemplifies the inspiration.

An idol in the heart of a person who exemplifies the inspiration. Pei Ieoh Ming the great architect in modern architecture. I.M.Pei or Pei Ie Ming (Pei Ieoh Ming), the great architect in modern architecture. With the idea that architects should take into account the climate and historical significance. Pei’s architecture is a mix of classical […]

Continue reading