นักสืบ การกำหนดเงินเดือนนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชน

นักสืบ

นักสืบ การกำหนดเงินเดือนนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่พวกเขาจ้าง พรบนักสืบมีอะไรบ้าง และกฏหมายของนักสืบมีอะไรบ้าง บทความวันนี้ของเราจะมาพูดทั้งหมดที่เกี่ยวกับนักสืบ นักสืบคืออะไร? พระราชบัญญัตินักสืบเอกชน ซึ่งไม่เคยมีการประกาศใช้ ให้คำจำกัดความว่านักสืบคืออะไร ตามคำจำกัดความนี้ ซึ่งเป็นร่างและยังไม่ได้ตรา นักสืบเอกชนคือผู้ที่กระทำการแทนบุคคลจริงและนิติบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด โดยจำกัดเฉพาะความต้องการของ บุคคลเหล่านี้และอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้ นักสืบเอกชนคือบุคคลที่สืบสวนการข่มขืนกับบุคคลจริงและทางกฎหมาย และพยายามทำลายพวกเขา หากได้รับการร้องขอ นักสืบเอกชนยังให้บริการเพื่อปกป้องอาคารและทรัพย์สินของประชาชนและสถาบันที่พวกเขาให้บริการ ตามร่างกฎหมายนักสืบเอกชน หากนักสืบเอกชนหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรมในขณะทำกิจกรรม ในกรณีนี้ต้องแจ้งหน่วยงานทางกฎหมายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหายตัวไปของหลักฐานการก่ออาชญากรรม .   การกำหนดเงินเดือนนักสืบเอกชน ข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมายนักสืบเอกชนไม่ได้ถูกตราขึ้นในทุกโอกาสนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถือเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งที่กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ในขณะที่อาชีพนักสืบเอกชนกำลังพัฒนาในด้านหนึ่ง ความต้องการบริการติดตามและวิจัยนักสืบเอกชนเพิ่มขึ้น และความต้องการนักสืบเอกชนรายใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ในปีพ.ศ. 1994 ได้มีการหารือและยอมรับร่างกฎหมายฉบับแรกในรัฐสภา แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีในขณะนั้น น่าเสียดายที่ร่างดังกล่าวไม่มีโอกาสได้อภิปรายในสภาอีก หนึ่งในกิจกรรมแรกของสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษาและนักวิจัยเอกชน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2006 และเริ่มดำเนินการทันที คือการพิจารณาและดำเนินการร่างกฎหมายฉบับนี้ ในการศึกษาเหล่านี้ นักสืบเอกชน บิลออกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสมาคมจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ร่างนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้ การไม่มีกฎหมายนักสืบเอกชนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพนี้ต่อไป เพราะทั้งคุณสมบัติของนักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยเอกชนที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ไม่ได้รับการกำหนดหรือหลักการทำงานและหลักการของวิชาชีพนี้ นอกจากนี้ ยังไม่ได้กำหนดจัดตั้งและหลักการทำงานของสำนักงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชน ที่สำคัญกว่านั้น ไม่มีพื้นฐานสำหรับวิธีการตรวจสอบและควบคุมบริษัทเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุม […]

Continue reading


คุณสมบัติของ นักสืบ และ ลักษณะของ นักสืบควรเป็นอย่างไร?

คุณสมบัติของ นักสืบ และ ลักษณะของ นักสืบควรเป็นอย่างไร? หน้าที่ของนักสืบ มีอะไรบ้าง ? ไขข้อสงสัยไปด้วยกัน ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนักสืบ   คุณสมบัติของ นักสืบ และ ลักษณะของ นักสืบ – ต้องเข้าใจเนื้องานที่จะสืบ – งานสืบสวนเหมาะสำหรับคนที่ไหวพริบทางปัญญาสูง ๆ – ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว – เหตุเกิดเฉพาะหน้าสามารถแก้ได้เลย – มีความอดทน – ทำงานไม่เป็นเวลา เตรียมพร้อมตลอด – สุขภาพดี แข็งแรง – มีความละเอียดอ่อน – เป็นคนช่างสังเกตุ – การรักษาความลับของลูกค้า – นักสืบจะมีข้อเท็จมาก เรื่องสำคัญส่วนตัวของลูกค้าต้องรักษาให้ได้ – ไม่แพร่งพรายหรือเล่าให้ญาติพี่น้องรับทราบ – นักสืบต้องมีความคล่องตัวสูง – ติมดามสืบพฤติกรรมต้องไม่ให้รู้ว่าเรากำลังสืบอยู่ต้องมีประการณ์ – วิธีการติมตามต้องรู้วิธี นักสืบต้องมีความรู้ทั่วไปต้องรู้เป็นอย่างดี – เป็นงานที่เกี่ยวกับการปลอมตัวต้องปลอมให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม – รู้เกี่ยวกับรายละเอียดบุคคล […]

Continue reading