คุณสมบัติของ นักสืบ และ ลักษณะของ นักสืบควรเป็นอย่างไร?

คุณสมบัติของ นักสืบ และ ลักษณะของ นักสืบควรเป็นอย่างไร? หน้าที่ของนักสืบ มีอะไรบ้าง ? ไขข้อสงสัยไปด้วยกัน ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนักสืบ   คุณสมบัติของ นักสืบ และ ลักษณะของ นักสืบ – ต้องเข้าใจเนื้องานที่จะสืบ – งานสืบสวนเหมาะสำหรับคนที่ไหวพริบทางปัญญาสูง ๆ – ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว – เหตุเกิดเฉพาะหน้าสามารถแก้ได้เลย – มีความอดทน – ทำงานไม่เป็นเวลา เตรียมพร้อมตลอด – สุขภาพดี แข็งแรง – มีความละเอียดอ่อน – เป็นคนช่างสังเกตุ – การรักษาความลับของลูกค้า – นักสืบจะมีข้อเท็จมาก เรื่องสำคัญส่วนตัวของลูกค้าต้องรักษาให้ได้ – ไม่แพร่งพรายหรือเล่าให้ญาติพี่น้องรับทราบ – นักสืบต้องมีความคล่องตัวสูง – ติมดามสืบพฤติกรรมต้องไม่ให้รู้ว่าเรากำลังสืบอยู่ต้องมีประการณ์ – วิธีการติมตามต้องรู้วิธี นักสืบต้องมีความรู้ทั่วไปต้องรู้เป็นอย่างดี – เป็นงานที่เกี่ยวกับการปลอมตัวต้องปลอมให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม – รู้เกี่ยวกับรายละเอียดบุคคล […]

Continue reading